Toyox Industrial Hose Site
  • Font Size
  • S
  • M
  • L

ข้อควรทราบสำหรับการใช้งาน

โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันอาจมีการจัดการที่แตกต่างกัน กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

1. ข้อควรระวังก่อนและระหว่างการใช้งาน

การใช้งาน: 1. ชุดสายยางอ่อน TOYOSILICONE TOYOFUSSO และท่ออ่อนอื่นๆ ของ TOYOX ไม่ได้ออกแบบและผลิตมาสำหรับใช้งานด้านการแพทย์ รวมถึงการรักษาทางการแพทย์และยา ดังนั้นสายยางอ่อน TOYOX จะไม่รับประกันและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อการใช้งานและความปลอดภัยหากนำไปใช้งานด้านดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามใช้ในการปลูกถ่ายหรือใช้กับของเหลวในร่างกายมนุษย์ หรือที่ผลิตภัณฑ์ของเราสัมผัสกับเนื้อเยื่อ ในกรณีที่ใช้ในการแพทย์รวมทั้งยาและเครื่องสำอาง ใช้เฉพาะการทดสอบส่วนบุคคล โดยขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานในท้องถิ่น
แรงดัน: 1. ใช้สายยางอ่อนภายใต้อุณหภูมิและช่วงแรงดันที่กำหนดทุกครั้ง
2. สายยางอ่อนจะขยายและหดตัวตามแรงดันภายใน ควรมีพื้นที่เพียงพอในการติดตั้ง
3. ควรเปิดและปิดวาล์วควบคุมแรงดันช้าๆ เพื่อป้องกัน แรงกดกระแทก*1
4. ภายใต้การใช้งานและเงื่อนไขที่แน่นอน (อุณหภูมิและการเคลื่อนไหว) ไม่สามารถใช้งานแรงดันที่มีค่าเป็นลบได้ อ้างถึงช่วงแรงดันสุญญากาศอ้างอิง (รูปที่ 1)
5. การใช้งานที่มีการปล่อยไฟฟ้า พลาสม่า และการสะสมไอ พลาสติไซเซอร์*2 สารประกอบและองค์ประกอบอื่นๆ อาจถูกกัดกร่อนออกมา ก่อนที่จะใช้งานต้องตรวจสอบเงื่อนไขในการใช้และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ของเหลว: 1. ใช้สายยางอ่อนที่เหมาะสมกับของเหลวที่จะลำเลียง
2. สอบถามกับทาง TOYOX ก่อนใช้งานท่ออ่อนกับน้ำมัน ผงแป้ง สารเคมีที่เป็นพิษ และสารที่มีความเป็นกรดหรือด่างสูง
3. ใช้เฉพาะท่ออ่อนเกรดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารกับงานผลิตและแปรรูปอาหาร น้ำดื่ม การประกอบอาหารในครัวเรือน และการทำความสะอาด แม้ว่าสายยางอ่อนเกรดสำหรับผลิตภัณพ์อาหาร TOYOX มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของกฎหมายสุขอนามัยทางอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (ยกเว้นเฮปเทน*3) ทั้งนี้คุณภาพและอุณหภูมิของน้ำ และปัจจัยอื่นๆ อาจทำให้ท่ออ่อนเกิดกลิ่นปนไปกับของเหลวและเกิดความเสียหายตามมาได้
4. ควรล้างท่ออ่อนเกรดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารก่อนการใช้งานเสมอ ใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิไม่เกิน 80°C ที่แรงดันไม่เกิน 1 Bar ในเวลาไม่เกิน 30 นาที ในกรณีที่ทำความสะอาดสายยางอ่อน TOYOSILICONE หรือ TOYOSILICONE-S ด้วยไอน้ำ ให้ใช้แรงดันไอน้ำอิ่มตัว 2 Bar ที่อุณหภูมิ 130° C หรือน้อยกว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆ อายุการใช้งานอาจสั้นลงขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน ห้ามใช้สายยางอ่อน  TOYOSILICONE-P กับไอน้ำ
5. ห้ามใช้งานกับน้ำมันเชื้อเพลิง
6. พื้นผิวภายในของสายยางอ่อน TOYOFUSSO ทำมาจาก Fluororesin ซึ่งสามารถทนต่อสารเคมีและสารละลายเกือบทุกชนิด ผลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานจริง อย่างไรก็ตาม แนะนำว่าควรทดสอบก่อนการใช้งานจริง
7. สายยางอ่อน TOYOFUSSO มีโครงสร้างหลายชั้น และแม้ว่าผิวภายในของสายยางจะทนต่อของเหลว แต่ปัจจัยอื่นๆ เช่น อุณหภูมิสูงและรงดันสูงอาจส่งผลให้ของเหลวแทรกซึมเข้าไปในผิวภายในท่อได้ ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของชั้นอื่นๆรวมถึงการบวม นอกจากนี้ลักษณะของเหลวและเงื่อนไขการใช้งานอาจจะทำให้เกิดการสึกหรอ การแยกชั้น หรือการละลายของชั้น เพื่อความปลอดภัยควรศึกษาข้อควรระวังอย่างเพียงพอก่อนการใช้งาน
การโค้งงอ: 1. ห้ามใช้งานสายยางอ่อนภายใต้รัศมีโค้งงอต่ำกว่า รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ*4 หากใช้งานสายยางอ่อนภายใต้รัศมีดัดงอที่ต่ำกว่าที่กำหนด อาจะทำให้สายยางแตกหรือทนแรงดันได้ต่ำลง
2. ผงแป้งและวัสดุเม็ดอาจทำให้เกิดการสึกหรอ ควรใช้สายยางที่มีรัศมีการโค้งงอใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
3. ห้ามใช้สายยางอ่อนเมื่อท่อโค้งงอมากบริเวณจุดที่ติดตั้ง
อื่นๆ: 1. ห้ามให้สายยางอ่อนอยู่ใกล้หรือสัมผัสกับเปลวไฟโดยตรง
2. ห้ามเหยียบทับท่ออ่อน
3. การตัดสายยางอ่อน TOYOSILICONE-S, TOYORING, TOYORING-F, TOYOFOODS-S หรือ TOYOSPRING ลวดปริงอาจยื่นออกมาและทำให้บาดเจ็บ ควรใช้ความระมัดระวังขณะตัด
4. อย่าแช่สายยาง PAINT ในสารละลาย เพราะผิวชั้นนอกของสายยางไม่สามารถทนสารละลายได้2. ข้อควรระวังสำหรับการประกอบ

การติดตั้ง: 1. ควรใช้เฉพาะข้อต่อหรือข้อต่อหางปลาไหลของ TOYOX กับสายยางอ่อน TOYOX เท่านั้น การใช้ข้อต่อจากผู้ผลิตรายอื่นอาจทำให้สายยางอ่อนแตก
2. ใช้ข้อต่อขนาดที่เหมาะสมกับสายยางอ่อนเท่านั้น
3. สวมให้รอบข้อต่อหางปลาไหลเท่าที่เป็นไปได้
4. การสวมข้อต่อหางปลาไหลเข้ากับสายยางอ่อน ห้ามใช้น้ำมันกับท่อและข้อต่อหางปลาไหล และห้ามใช้ไฟลน หากสวมได้ยาก ให้อุ่นร้อนโดยใช้น้ำอุ่นแล้วสวมข้อต่ออีกครั้ง
5. สอดข้อต่อหางปลาไหลเข้าไปในสายยางอ่อนให้สุด
6. ห้ามใช้ข้อต่อโลหะสำหรับ Tube (Slide-on tube) เนื่องจากอาจทำให้สายยางอ่อนแตกเสียหายได้
แคลมป์รัดท่อ: 1. ยึดแคลมป์รัดท่อตรงกลางของข้อต่อหลางปลาไหล
2. ยึดแคลมป์รัดท่อโดยใช้แรงบิดยึดที่กำหนด
3. ยึดแคลมป์รัดท่อให้แน่นพอดี สายยางอ่อนจะอ่อนตัวลงที่อุณหภูมิสูง ควรใช้ความระมัดระวังขณะยึดแคลมป์รัดท่อ
อื่นๆ: 1. ระวังกรณีต่อไปนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวด้านในของท่ออ่อน และทำให้เกิดการแตกเสียหายได้:
  • ไม่ควรรัดสายยางอ่อนแน่นเกินไปด้วยลวดหรือวัสดุอื่นๆ ให้ใช้แคลมป์รัดท่อเท่านั้น
  • ห้ามใช้ค้อนหรือเครื่องมืออื่นๆ ที่จะทำความเสียหายเมื่อยึด/ถอดแคลมป์รัดสายยาง
  • ห้ามใช้ข้อต่อที่ชำรุดหรือเป็นสนิม
2. หลังการประกอบ การเปลี่ยนรูปถาวร*5 ของพลาสติกอาจทำให้ของเหลวรั่วไหล ข้อต่อหลุด หรือสายยางแตก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว โปรดติดต่อ TOYOX เพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อต่อและวัสดุของสายยางอ่อนที่ต้องการใช้งาน3. ข้อควรระวังเกี่ยวกับการตรวจสอบ

การตวจสอบก่อนการใช้งาน: ก่อนใช้งานจริงให้ตวจสอบความผิดปกติของสายยางอ่อน เช่น ความเสียหายภายนอก การแข็งผิดรูป การอ่อนตัว และการเปลี่ยนสี
การตรวจสอบตามกำหนดเวลา: ควรตรวจสอบสายยางอ่อนที่ใช้งานเป็นประจำทุกเดือน4. สิ่งที่ควรทำเมื่อพบความผิดปกติ

อายุการใช้งานของสายยางอ่อนอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยแวดล้อม เช่น คุณสมบัติทางกายภาพของของเหลว อุณหภูมิ อัตราการไหล รวมทั้งความถี่ของการบีบอัดและคลายตัว หากพบปัญหาดังต่อไปนี้ในการตรวจสอบก่อนการทำงานหรือการตรวจสอบตามกำหนดเวลา ให้หยุดใช้และเปลี่ยนสายยางใหม่ทันที
1. ความผิดปกติบริเวณใกล้กับข้อต่อโลหะ: การยืดตัว การโค้งงอ การรั่วหรือบวม
2. ความเสียหายภายนอก: รอยขีดข่วนขนาดใหญ่บนพื้นผิวภายนอก การแตก หรือน้ำซึมเข้าไปในชั้นโครงสร้างเสริมแรง
3. ความผิดปกติภายใน: การบวมหรือการแยกชั้น*6 ของผิวภายในสายยางหรือการเสียดสีที่ทำให้วัสดุเสริมแรงท่ออ่อนเปิดออกมา หากมีความเสียหายภายในสายยางอ่อน เศษชิ้นส่วนจากสายยางอ่อนอาจปะปนกับของเหลวภายในสายยางอ่อน
4. ความเสียหายอื่นๆ เช่น การแข็งผิดรูป รอยแยก หรือการยืดตัว ฯลฯ5. ข้อควรระวังในการจัดเก็บ

การจัดเก็บสายยางอ่อนหลังการใช้งาน
1. ระบายของเหลวหรือสารตกค้างออกจากภายในสายยางอ่อนให้หมด
2. จัดเก็บสายยางอ่อนในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกและไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรง
3. อย่าเก็บสายยางอ่อนในสภาพโค้งงอมากเกินไป
การจัดเก็บสินค้าคงคลัง
4. จัดเก็บสายยางอ่อนในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ความชื้นต่ำ และไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรง ความชื้นอาจทำให้สายยาง Polyurethane เกิด การแยกสลายด้วยน้ำ*7
5. ห้ามกองสายยางอ่อนทับกันไว้มากเกินไป6. ข้อควรระวังเกี่ยวกับการกำจัดทิ้ง

1. กำจัดผลิตภัณฑ์ตามข้อบังคับในพื้นที่
2. ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไวนิลคลอไรด์อาจทำให้เกิดไดออกซินหากเผาทำลายที่อุณหภูมิต่ำกว่า 800° C.

 

รูปที่ 1. ค่าอ้างอิงสำหรับการใช้งานสายยางดูด TOYOX

Fig. 1. Use condition reference values for Toyox vacuum hoses

อภิธานศัพท์

1. แรงกดกระแทก: เมื่อน้ำหรืออากาศในระบบกันรั่วถูกบีบอัดอย่างรวดเร็วโดยวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวัสดุประเภทเดียวกัน ด้านในของท่ออ่อนจะมีแรงดันเพิ่มและอาจจะระเบิดหรือทำให้ชิ้นส่วนยึดต่างๆ หลุดออกมา
2. พลาสติไซเซอร์: สารที่เติมเข้ามาเพื่อให้พลาสติกอ่อนตัว เช่น ไวนิลคลอไรด์ สารประกอบมีส่วนประกอบของกรดและแอลกอฮอล์เป็นหลัก
3. ข้อมูลเกี่ยวกับเฮปเทน: รายการตรวจสอบเพื่อชี้วัดมาตรฐานสำหรับไขมัน น้ำมัน และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีน้ำมัน
4. รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ:

รัศมี (R) เมื่อเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (D) ของท่อถูกอัดที่ 10% ที่อุณหภูมิปกติ (23° C) (มาตรฐานของ TOYOX)

Minimum bend radius

5. การเปลี่ยนรูปถาวร: การเปลี่ยนรูปคงอยู่ แม้ว่าสาเหตุของการเปลี่ยนรูปจะไม่มีอยู่แล้ว
6. การแยกชั้นของท่อ: เมื่อแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิวด้านในและด้านนอกอ่อนลง ชั้นของท่ออ่อนสองส่วนอาจแยกอออกจากกัน ซึ่งอาจเกิดจากการโค้งงอมากเกินไปหรือใช้งานท่ออ่อนที่อุณหภูมิที่ไม่อยู่ในช่วงอุณหภูมิใช้งานที่กำหนดไว้
7. กระบวนการแยกสลายด้วยน้ำ: วัสดุทำปฏิกิริยากับน้ำและเกิดการแยกสลายตัว เช่น โพลียูริเทนเรซิน ที่สามารถสลายตัวได้ง่ายหากโดนน้ำหรือความชื้น เมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโพลียูริเทนเรซินจะแตกตัวและเสื่อมสภาพ จึงควรมีการเก็บอย่างเหมาะสมPage Top
Copyright 2013 © TOYOX TRADING (THAILAND) CO.,LTD. All right Reserved.