Toyox Industrial Hose Site
  • Font Size
  • S
  • M
  • L

Toyox Products Training

Toyox Products Training

◎ เป็นกิจกรรมที่ทาง Toyox Trading Thialand จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์กับทั้งตัวแทนจำหน่าย, ผู้ขายย่อย รวมทั้งผู้ใช้งานจริง

◎ เนื่องจากสายยางอุตสาหกรรมและข้อต่อของ TOYOX นั้นมีมากมายหลายประเภท เราจึงต้องมีการ Training ให้ทราบถึงลักษณะพิเศษของแต่ละรุ่น รวมไปถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการผลิตสายยางที่ทำให้แตกต่างกันในเรื่องของคุณภาพ เพื่อให้ผู้ขายเข้าใจและสามารถแนะนำสินค้าได้อย่างถูกต้อง, น่าสนใจ, เหมาะสม และปลอดภัย ให้กับผู้ใช้งานได้

◎ ซึ่งนอกจากเรื่องสายยางแล้ว เรายังมีบริการเทรนนิ่งในเรื่องของเทคนิคการขาย / การวิเคราะห์ลูกค้า / การเป็นผู้นำ / การ Kaisen โดยสินค้า TOYOX เพิ่มเติมให้อีกด้วย

#เทรนนิ่งของเราเหมาะกับใครบ้าง
1. บริษัท Hardware, Trading ที่ต้องการขายสินค้า TOYOX
2. ลูกค้าโรงงาน (ฝ่ายการผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายจัดซื้อ)
3. ตัวแทนจำหน่ายของ TOYOX ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของฝ่ายขาย

#ไม่มีค่าใช้จ่าย #Free!!!
#ไม่จำกัดระยะเวลาในการอบรม 
#ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
#ไม่จำกัดสถานที่ ฝ่ายเทคนิคของเราสามารถเข้าไปจัดอบรมให้ที่โรงงาน, ห้างร้าน หรือท่านใดสนใจที่จะเข้ามาอบรมที่ Toyox Trading Thailand เราก็ยินดีค่ะ

#เทรนนิ่งดีๆ #พัฒนาคนไทย #ให้ก้าวทันสากล

สามารถแจ้งความจำนงได้ที Tel : 027295334-6 
หรือติดต่อได้อีกช่องทางผ่าน  https://www.facebook.com/Toyoxthai/ ได้เลยค่ะ

Page Top
Copyright 2013 © TOYOX TRADING (THAILAND) CO.,LTD. All right Reserved.