Toyox Industrial Hose Site
  • Font Size
  • S
  • M
  • L

สายยางและข้อต่อทั้งหมดของ TOYOX รองรับมาตรฐาน RoHS 2 !!

RoHS คืออะไร

         RoHS ย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances เป็นข้อกำหนดที่ออกโดยสหภาพยุโรป (EU) เกี่ยวกับการควบคุมการใช้สารเคมีที่เป็นพิษในเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

RoHS มีประโยชน์อย่างไร

         ข้อกำหนดดังกล่าวมุ่งเน้นในเรื่อง การนำอุปกรณ์กลับมาใช้และการทิ้งซากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวงจรหรือระบบไฟฟ้า ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคและโลกใบนี้ของเรา

RoHS ส่งผลอย่างไรกับผู้ผลิต

         ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกต่างใช้ข้อกำหนด RoHS ในการผลิตและนำเข้าสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในประเทศไทยในกลุ่มผู้ผลิตและผู้นำเข้าเองก็เริ่มมีการบังคับใช้ ดั้งนั้นทางผู้ผลิตจึงต้องตื่นตัวและพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว โดยปัจจุบันได้มี RoHS2 (RoHS ฉบับแก้ไขปรับปรุง) และได้มีการเพิ่มหมวดหมู่ขึ้นมาอีก 1 หมวดหมู่ทำให้ปัจจุบันมีทั้งหมด 11 หมวดหมู่ และได้มีการเพิ่มสารกลุ่มพทาเลตเอสเทอร์อีก 4 ชนิดดังนี้

สารควบคุม

 

สารต้องห้าม

ความเข้มข้นควบคุม (ค่าขีดจำกัด)

ตะกั่ว

0.1 มวล%

ปรอท

0.1 มวล%

แคดเมียม

0.01 มวล%

เฮกซะวาเลนต์โครเมียม

0.1 มวล%

โพลิโบรมิเนตไบฟีนิล : PBB

0.1 มวล%

โพลิโบรมิเนตไดฟีนิลอีเทอร์ : PBDE

0.1 มวล%

ไดทูเอทิลเฮกซิลพทาเลต : DEHP

0.1 มวล% สารที่เพิ่มเข้ามาใหม่

บิวทิลเบนซิลพทาเลต : BBP

0.1 มวล% สารที่เพิ่มเข้ามาใหม่

ไดบิวทิลพทาเลต : DBP

0.1 มวล% สารที่เพิ่มเข้ามาใหม่

ไดไอโซบิวทิลพทาเลต : DIBP

0.1 มวล% สารที่เพิ่มเข้ามาใหม่

 

หมวดหมู่ที่เข้าข่าย

หมวดหมู่

1.เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่สำหรับใช้ในบ้านเรือน

2.เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับใช้ในบ้านเรือน

3.อุปกรณ์จัดการข้อมูล (IT) และอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร

4.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

5.อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

6.เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

7.ของเล่น อุปกรณ์เพื่อความบันเทิงและกีฬา

8.อุปกรณ์การแพทย์

9.อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบเฝ้าระวังและควบคุม

10.เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

11.อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เข้าข่ายหมวดหมู่ข้างต้น

 

ข้อกำหนด RoHS 2 กับ TOYOX

TOYOX ได้คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนามาตรฐานสายยางและข้อต่อทั้งหมดให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนด RoHS 2  

                            ( ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบปริมาณสารควบคุมผลิตภัณฑ์ TOYOX )

รายงานการตรวจสอบปริมาณสารควบคุมนั้นสามารถระบุชื่อบริษัทของลูกค้าได้โดยท่านสามารถแจ้งรายละเอียดขอใบรับรองต่างๆได้ตามข้อมูลด้านล่าง

 

สอบถามเพิ่มเติม : โทร 02 729 5334-6 

Line : @toyox

www.toyoxthai.com

www.facebook.com/toyoxthai

Toyox Trading Thailand (TTT)

 

Page Top
Copyright 2013 © TOYOX TRADING (THAILAND) CO.,LTD. All right Reserved.