Toyox Industrial Hose Site
  • Font Size
  • S
  • M
  • L

สินค้าใหม่ !!! TOYOFUSSO SOFT ( สายทนสารเคมีพิเศษ ยืดหยุ่นสูง )

 

สินค้าใหม่ !!! TOYOFUSSO SOFT ( สายทนสารเคมีพิเศษ ยืดหยุ่นสูง )

ลักษณะพิเศษของท่ออ่อน

  • ทนต่อสารเคมีและสารละลาย 

ทนต่อสารเคมีและสารละลายได้ดีด้วยผิวด้านในถูกเคลือบด้วย Tetrafluroresin ( Modified ETFE ) เหมาะสำหรับงานลำเลียงสารเคมีหรือกลุ่มงานเครื่องสำอาง อาหารประเภทน้ำมันและไขมัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  • สายยางโค้งงอได้ดีและอ่อนนุ่ม

ชั้นผิวโครงสร้างด้านนอกถูกเคลือบด้วย Soft PVC  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการโค้งงอและความอ่อนนุ่มทำให้ประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้น

  • ลดการติดสีภายในสายยางและการชะล้างได้ดีเยี่ยม

ผิวด้านในเป็น Tetrafluroresin ( Modified ETFE ) มีคุณสมบัติพิเศษของน้ำที่ไม่เกาะผิวด้านใน จึงลำเลียงของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดปัญหาสิ่งตกค้างน้อยพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด

  • รองรับมาตรฐาน RoHs 2 และ FDA Food and Drug Administration )         

รายละเอียดของสายยาง TOYOFUSSO SOFT

 

ข้อต่อ TOYOX ที่สามารถใช้กับ TOYOFUSSO SOFT

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 02 729 5334-6 หรือ Line : @toyox

 

Page Top
Copyright 2013 © TOYOX TRADING (THAILAND) CO.,LTD. All right Reserved.