Toyox Industrial Hose Site
  • Font Size
  • S
  • M
  • L

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

 

บริษัท โตโยกซ์  เทรดดิ้ง  (ไทยแลนด์)  จำกัด

เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค (3 ตำแหน่ง)

 คุณสมบัติ :
     1.เพศชาย / หญิง
     2.อายุไม่เกิน 30 ปี
     3. วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.
     4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบงาน มีมนายสัมพันธ์ดี และตรงต่อเวลา
     5. มีรถยนต์ส่วนตัว และเดินทางต่างจังหวัดได้บางครั้ง
     6. มีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้แก่ Microsoft Office
        มีประสบการณ์ด้านการตลาดในสายงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.เจ้าหน้าที่ online marketing (2 ตำแหน่ง)

 คุณสมบัติ :

    1. เพศชาย / หญิง

    2. อายุไม่เกิน 30 ปี
    3. วุฒิปริญญาตรีสาขาสื่อการตลาด การตลาดออนไลน์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบงาน และตรงต่อเวลา
    5. มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการเว็ปไซด์และสื่อออนไลน์(Facebook, Line)
    6. ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้แก่ Microsoft Office
    มีประสบการณ์ด้านการตลาดในสายงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

3.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (2 ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ :
1. เพศชาย / หญิง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีประสบการณ์ทางด้าน HRD จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
5. มีความขยันและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


ส่งใบสมัครได้ที่
 E-mail :  nipaphon@toyoxthai.com
สอบถามเพิ่มเติม โทร  02-7295334-6

 

Toyox Trading Thailand (TTT)  #CompleteHoseSolution

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/Toyoxthai/

Page Top
Copyright 2013 © TOYOX TRADING (THAILAND) CO.,LTD. All right Reserved.