Toyox Industrial Hose Site
 • Font Size
 • S
 • M
 • L

รายการสินค้าประเภท : ท่ออุตสาหกรรม

พบสินค้าท่ออุตสาหกรรมจำนวน 34 รายการ เปลี่ยนเงื่อนไขในการค้นหา
คำเตือน!

แรงดันใช้งานที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดของท่อ โปรดดูรายละเอียดให้ตรงกับขนาดที่ต้องการใช้

TOYOFUSSO-S HOSE TOYOFUSSO-S HOSE

( ท่อดูดทนเคมีพิเศษ )

 • ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ญี่ปุ่น): ◎
 • ฉนวนกันความร้อน: ◎
 • งานโค้งงอ ป้องกันการแบน: ◎
 • ลื่น ไม่ติดในท่อ: ◎
 • ไม่ปนเปื้อน: ◎
 • มีกลิ่นน้อย: ◎
 • ทนต่อสารเคมี: ◎
 • ทนน้ำมัน: ◎
 • ความโปร่งใส: ◎
 • ทนต่อความร้อน: ○
 • สูญญากาศ: ◎
 • จ่ายแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Tetrafluororesin 15-25 รายละเอียดท่อตามขนาด -20 ถึง 80
TOYORON HOSE TOYORON HOSE

( ท่ออเนกประสงค์ )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ◎
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 4-75 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 60
HYBRID TOYORON HOSE HYBRID TOYORON HOSE

( ท่ออเนกประสงค์แบบพิเศษโค้งงอได้สูง )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • คงรูป: ๐
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ◎
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 15-25 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 60
SUPER TOYORON HOSE SUPER TOYORON HOSE

( ท่ออเนกประสงค์ทนน้ำมัน )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ◎
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 6-75 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 60
TOYOSIGNAL HOSE TOYOSIGNAL HOSE

( ท่ออเนกประสงค์ทนแรงดันสูง )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • ทนแรงดันสูง: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ๐
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 9-25 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 60
TOYOSPRING HOSE TOYOSPRING HOSE

( ท่อดูดอเนกประสงค์ทนน้ำมัน )

 • เป็นฉนวน: ๐
 • คงรูป: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ◎
 • โค้งงอได้ดี: ๐
 • งานแรงดูด: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 6-100 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 60
TOYORING HOSE TOYORING HOSE

( ท่อดูดอเนกประสงค์ทับไม่แบน )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • คงรูป: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ◎
 • โค้งงอได้ดี: ๐
 • งานแรงดูด: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 9-50 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 60
3T PVC LAY FLAT HOSE 3T PVC LAY FLAT HOSE

( สายส่งน้ำพีวีซี )

 • โค้งงอได้ดี ◎
 • งานแรงดัน: ๐

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 40-204 รายละเอียดท่อตามขนาด -10 ถึง 65
TOYOFOODS HOSE TOYOFOODS HOSE

( ท่ออาหารอเนกประสงค์ )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 6-50 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 70
TOYOFOODS-S HOSE TOYOFOODS-S HOSE

( ท่อดูดอาหารอเนกประสงค์ )

 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • คงรูป: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ◎
 • โค้งงอได้ดี: ๐
 • ทนความร้อน: ๐
 • งานแรงดูด: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 25-100 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 70
TOYORING-F HOSE TOYORING-F HOSE

( ท่อดูดอาหารอเนกประสงค์ทับไม่แบน )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • คงรูป: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ◎
 • โค้งงอได้ดี: ๐
 • ทนความร้อน: ๐
 • งานแรงดูด: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 15-50 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 70
ECORON HOSE ECORON HOSE

( ท่ออาหารทนสารเคมี )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • ทนการกัดกร่อน: ◎
 • ไม่มีกลิ่น: ◎
 • ทนสารเคมี: ◎
 • ทนน้ำมัน: ◎
 • มีความใส: ๐
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Polyolefin 6-50 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 60
ECORON-S HOSE ECORON-S HOSE

( ท่อดูดอาหารทนสารเคมี )

 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • คงรูป: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ◎
 • ไม่มีกลิ่น: ◎
 • ทนสารเคมี: ◎
 • ทนน้ำมัน: ◎
 • มีความใส: ๐
 • งานแรงดูด: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Polyolefin 25-50 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 60
TOYOFUSSO HOSE TOYOFUSSO HOSE

( ท่อทนเคมีพิเศษ )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • เป็นฉนวน: ◎
 • ผิวในลื่น ไม่ติดขัด ไม่มีสิ่งตกค้าง: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ◎
 • ไม่มีกลิ่น: ◎
 • ทนสารเคมี: ◎
 • ทนน้ำมัน: ◎
 • มีความใส: ◎
 • ทนความร้อน: ๐
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Tetrafluororesin 9-50 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 70
TOYOFUSSO-E HOSE TOYOFUSSO-E HOSE

( ท่อทนเคมีพิเศษ กันไฟฟ้าสถิต )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • เป็นฉนวน: ◎
 • ป้องกันไฟฟ้าสถิต: ◎
 • ผิวในลื่น ไม่ติดขัด ไม่มีสิ่งตกค้าง: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ◎
 • ไม่มีกลิ่น: ◎
 • ทนสารเคมี: ◎
 • ทนน้ำมัน: ◎
 • มีความใส: ◎
 • ทนความร้อน: ๐
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Tetrafluororesin 12-25 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 70
TOYOSILICONE HOSE TOYOSILICONE HOSE

( ท่อทนความร้อนอเนกประสงค์ )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • มีมาตรฐาน FDA: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ไม่มีกลิ่น: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • ทนความร้อน: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Silicone 4.8-50.8 รายละเอียดท่อตามขนาด -30 ถึง 150
TOYOSILICONE-S HOSE TOYOSILICONE-S HOSE

( ท่อดูดทนความร้อนอเนกประสงค์ )

 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • มีมาตรฐาน FDA: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • คงรูป: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ไม่มีกลิ่น: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • ทนความร้อน: ◎
 • งานแรงดูด: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Silicone 19-50 รายละเอียดท่อตามขนาด -30 ถึง 150
TOYOSILICONE-S2 HOSE TOYOSILICONE-S2 HOSE

( ท่อดูดทนความอเนกประสงค์ พร้อมด้ายถัก 2 ชั้น )

 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • มีมาตรฐาน FDA: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • คงรูป: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ไม่มีกลิ่น: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • ทนความร้อน: ◎
 • งานแรงดูด: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Silicone 19-50 รายละเอียดท่อตามขนาด -30 ถึง 150
TOYOSILICONE-P HOSE TOYOSILICONE-P HOSE

( ท่อดูดทนความร้อนอเนกประสงค์ ทับไม่แบน )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • มีมาตรฐาน FDA: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • คงรูป: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ไม่มีกลิ่น: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • ทนความร้อน: ◎
 • งานแรงดูด: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Silicone 12-25 รายละเอียดท่อตามขนาด -30 ถึง 100
HYBRID TOYOSILICONE HOSE HYBRID TOYOSILICONE HOSE

( ท่อดูดทนความร้อนแบบพิเศษระยะโค้งงอสูง )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • คงรูป: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ไม่มีกลิ่น: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • ทนความร้อน: ◎
 • งานแรงดูด: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Silicone 19-38 รายละเอียดท่อตามขนาด -30 ถึง 130
TOYOBLACK HOSE TOYOBLACK HOSE

( สายลมอเนกประสงค์ )

 • ทนน้ำมัน: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 6-19 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 60
HIT HOSE HIT HOSE

( สายลมทนน้ำมันน้ำหนักเบา )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ๐
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Polyurethane 5-10 รายละเอียดท่อตามขนาด -20 ถึง 60
HITRUN HOSE HITRUN HOSE

( สายลมทนน้ำมันน้ำหนักเบาและผิวลื่น )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Polyurethane 6-13 รายละเอียดท่อตามขนาด -20 ถึง 60
TOPRUN HOSE TOPRUN HOSE

( สายลมทนสะเก็ดไฟ )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Polyurethane 6-8 รายละเอียดท่อตามขนาด -20 ถึง 60
ARROW HOSE ARROW HOSE

( สายลมสีดำยืดหยุ่นยอดเยี่ยม )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ๐
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 6-13 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 60

ค้นหาท่ออุตสาหกรรมขั้นสูง

   

Page Top
Copyright 2013 © TOYOX TRADING (THAILAND) CO.,LTD. All right Reserved.